Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

 

TIỆC TẤT NIÊN TIỀN PHONG NAM 2020

Sau một năm đầy khó khăn và biến động, để ghi nhận sự đóng góp của toàn thể CBCNV, Tiền Phong Nam tổ chức tiệc tất niên 2020 tại Công ty.
Buổi Tiệc tất niên được tổ chức với thông điệp “Xuân An Khang – Tết Bình An”, với lời chúc sức khỏe, an vui tới tất cả các thành viên trong đại gia đình Tiền Phong Nam.
Thân mời toàn thể CBCNV tham dự buổi Tiệc tất niên 2020 vào lúc 16h30 ngày 09/01/2021 tại Nhà Máy Mới Tiền Phong Nam.

Join Our TalentNetwork

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.