Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 – Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong Phía Nam được tổ chức vào lúc 09h00 ngày 25 tháng 07 năm 2020 tại Hội trường Công ty, KCN Đồng An 2, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Thành phần tham dự bao gồm: 
 • Ông Đặng Quốc Dũng – Chủ tịch HĐQT
 • Ông Hồ Phi Hải – Phó Chủ tịch HĐQT
 • Ông Noboru Kobayashi – UV HĐQT
 • Ông Đặng Trọng Ngôn – UV HĐQT
 • Ông Trần Ngọc Bảo – Trưởng Ban kiểm soát
 • Bà Võ Hồ Ngọc Nhung - Ủy viên Ban kiểm soát
 • Bà Vũ Thị Minh Nhật - Ủy viên Ban kiểm soát
 • Ông Hồ Phi Hải – Phó Chủ tịch HĐQT – TGĐ
 • Ông Vũ Thành Vinh – Phó TGĐ Kỹ thuật – Sản xuất
 • Ông Nguyễn Ngọc Tâm – Phó TGĐ Nội chính
 • Ông Liêu Minh Tuấn – Kế toán trưởng
 • Các Đại biểu từ Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong 
 • Các đại biểu từ Công ty Sekisiu Chemical (Nhật Bản)
 • Và các cổ đông của Công ty.

Thông qua Đại hội, đại diện Ban Quản trị đã trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020; báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2020; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020.

Các cổ đông cũng có cơ hội trao đổi và nêu các ý kiến góp ý để Công ty hoạt động ngày càng phát triển hơn.
Join Our TalentNetwork

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.