Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Đào tạo và hướng dẫn nhân viên về kiến thức sản phẩm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng bán hàng, quy trình công việc.
 • Thu thập và báo cáo Giám đốc kinh doanh các thông tin về đối thủ, khách hàng.
 • Xây dựng và phát triển dịch vụ khách hàng.
 • Xử lý khiếu nại của khách hàng
 • Đánh giá, đề xuất các chương trình khuyến mãi, hội thảo, hội nghị cho khu vực, chính sách bán hàng cho Giám đốc kinh doanh.
 • Xây dựng và giữ quan hệ với khách hàng và đối tác.
 • Thực hiện chăm sóc, khảo sát khách hàng.
 • Báo cáo về hoạt động kinh doanh cho Giám đốc kinh doanh.
 • Xây dựng, đề xuất và triển khai, giám sát các hoạt động bán hàng của Sales và hệ thống khách hàng.
 • Đánh giá công việc và năng lực của nhân viên nhằm đưa ra các quyết định đánh giá nhân sự, cải tiến công việc kịp thời.
 • Phân công nhiệm vụ, công việc và giám sát tiến độ cho từng nhân viên trong bộ phận nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu của bộ phận.
 • Cập nhật kịp thời các thông tin, quy định và triển khai các chỉ đạo của quản lý cấp trên tới khách hàng.
 • Trình bày, báo cáo với quản lý cấp trên về tiến độ triển khai và kết quả thực hiện công việc.
 • Thực hiện các hoạt động bán hàng, phát triển thị trường
 • Thực hiện thu hồi công nợ khách hàng, kiểm soát công nợ

Job Requirement

 • Có trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành kinh tế.
 • Vi tính văn phòng trình độ loại B trở lên
 • Kỹ năng giao tiếp và trình bày tốt
 • Khả năng quản lý, phân tích và tổng hợp
 • Trung thực, nhiệt huyết, trách nhiệm
 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm.

Similar Jobs

 • Location: Khanh Hoa
 • Required skills: TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH, Head of sales
 • Number of positions: 1
 • Posted: 30/03/2024
Join Our TalentNetwork

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.