Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Phân công, quản lý lao động trong ca, tổng hợp tình hình chung của ca, chấm công và báo cáo hàng ngày với quản lý.
 • Thông tin kịp thời cho Điều phối sản xuất các sự cố ảnh hưởng đến kế hoạch sản lượng hay sự thay đổi của bảng phân công lao động.
 • Trực tiếp điều hành công việc sản xuất, giải quyết các sự cố trong khu vực dây chuyền máy.
 • Hỗ trợ kỹ thuật vận hành máy (tăng sản lượng máy, giảm phế phẩm):
 • Xử lý sản phẩm không phù hợp mà CNVH báo không xử lý được.
 • Thực hiện đào tạo công việc cho nhân viên mới.
 • Giám sát vận hành máy: Theo hướng dẫn vận hành, đảm bảo đủ để sử dụng trong sản xuất.
 • Các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.

Job Requirement

 • Có bằng Cao đẳng trở lên 1 trong các ngành kỹ thuật ứng dụng.
 • Vi tính văn phòng tương đương loại A trở lên.
 • Kỹ năng quản lý.
 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở các doanh nghiệp sản xuất.
 • Biết giao tiếp tiếng Trung

Similar Jobs

 • Location: Binh Duong
 • Required skills: Trưởng phòng kế hoạch, Nhân viên kế hoạch sản xuất, Giám sát kế hoạch sản xuất, Production Planning Officer, Nhân viên phòng kế hoạch sản xuất, Production Planner, Production Planning Staff, Production Planning Specialist, Chuyên viên kế hoạch sản xuất
 • Number of positions: 1
 • Posted: 20/05/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required skills: Nhân viên thử nghiệm
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/05/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required skills: Nhân viên công nghệ
 • Number of positions: 3
 • Posted: 03/05/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required skills: TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC, Trợ lý giám đốc, Assistant Manager, Assistant Director, Trợ lý phó tổng giám đốc sản xuất cung ứng, Trợ lý phó giám đốc, TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC, Trợ lý giám đốc, Assistant Manager, Assistant Director, Trợ lý phó giám đốc
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/05/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required skills: Công nhân sản xuất, Worker, Công nhân, công nhân may gia công, Công nhân may công đoạn
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/05/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required skills: Nhân viên công nghệ
 • Number of positions: 3
 • Posted: 26/04/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required skills: NHÂN VIÊN GIÁM SÁT
 • Number of positions: 1
 • Posted: 24/04/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required skills: TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC, Trợ lý giám đốc, Assistant Manager, Assistant Director, Trợ lý phó tổng giám đốc sản xuất cung ứng, Trợ lý phó giám đốc, TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC, Trợ lý giám đốc, Assistant Manager, Assistant Director, Trợ lý phó giám đốc
 • Number of positions: 1
 • Posted: 13/03/2024
Join Our TalentNetwork

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.