Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Hỗ trợ thực hiện các công việc trong công ty theo yêu cầu của Tổng giám đốc.
 • Trợ giúp Tổng Giám đốc trong các quan hệ đối nội, đối ngoại, tham dự các cuộc họp, hội nghị, sự kiện khi được phân công. 
 • Bố trí, sắp xếp và cập nhật lịch làm việc, lịch họp và lịch công tác của Tổng Giám đốc.
 • Tiếp nhận thông tin chỉ đạo của Tổng Giám đốc, hỗ trợ các phòng ban, bộ phận trong việc theo dõi, xây dựng, giám sát hoạch định mục tiêu, chiến lược, kế hoạch, chính sách theo chức năng đã được Ban Giám đốc phân công.
 • Tham mưu cho Tổng Giám Đốc trong việc triển khai và thực hiện các chiến lược phát triển Công ty.
 • Thực hiện tổng hợp, báo cáo, đánh giá tình hình hoạt động của công ty và các phòng ban thông qua báo cáo của các bộ phận. 
 • Chuẩn bị các tài liệu cần thiết, tham dự các cuộc họp trong và ngoài Công ty theo yêu cầu của Tổng Giám đốc. 
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Tổng giám đốc.
 • Sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp ĐH trở lên các chuyên ngành liên quan kinh tế, quản trị, kỹ thuật, sản xuất
 • Thành thạo vi tính văn phòng
 • Giao tiếp tiếng Anh tốt
 • Ưu tiên các ứng viên sinh sống và làm việc tại Bình Dương

Similar Jobs

 • Location: Binh Duong
 • Required skills: Trưởng phòng kế hoạch, Nhân viên kế hoạch sản xuất, Giám sát kế hoạch sản xuất, Production Planning Officer, Nhân viên phòng kế hoạch sản xuất, Production Planner, Production Planning Staff, Production Planning Specialist, Chuyên viên kế hoạch sản xuất
 • Number of positions: 1
 • Posted: 20/05/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required skills: TRƯỞNG CA SẢN XUẤT, Production supervisor, Giám sát quy trình sản xuất, Production process supervisor, Production process manager, Process supervisor, Production Shift Supervisor
 • Number of positions: 3
 • Posted: 13/05/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required skills: Nhân viên mua hàng, Buyer, Nhân viên thu mua, Nhân viên mua hàng, Buyer, Nhân viên thu mua
 • Number of positions: 1
 • Posted: 10/05/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required skills: Nhân viên nhân sự, Chuyên viên lao động tiền lương, HR cum Payroll Executive, HR cum Payroll officer, HR cum Payroll Assistant, HR Staff, Nhân viên phòng nhân sự, Cán bộ nhân sự, Nhân viên hành chánh nhân sự, Chuyên viên nhân sự, Phụ trách nhân sự, Nhân viên hành chính nhân sự, HR Supervisor, Recruitment Officer, hr recruitment, Human Resource Officer, Nhân viên tuyển dụng, Recruitment Staff, HR cum Admin Staff, HR and Admin Executive, HR Executive
 • Number of positions: 1
 • Posted: 10/05/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required skills: Công nhân sản xuất, Worker, Công nhân, công nhân may gia công, Công nhân may công đoạn
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/05/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required skills: NHÂN VIÊN GIÁM SÁT
 • Number of positions: 1
 • Posted: 24/04/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required skills: TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC, Trợ lý giám đốc, Assistant Manager, Assistant Director, Trợ lý phó tổng giám đốc sản xuất cung ứng, Trợ lý phó giám đốc, TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC, Trợ lý giám đốc, Assistant Manager, Assistant Director, Trợ lý phó giám đốc
 • Number of positions: 1
 • Posted: 13/03/2024
Join Our TalentNetwork

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.