Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Trực tiếp điều hành các hoạt động trong tổ
 • Phân công lao động, chấm công trong tổ.
 • Trực tiếp giải quyết các sự cố sản xuất liên quan tới khuôn mẫu các máy đùn tại phân xưởng 1.
 • Thực hiện tổng hợp, báo cáo thống kê phiếu sự cố sản xuất phân xưởng 1.
 • Thực hiện việc giám sát theo Quy định giám sát.
 • Kiểm soát khuôn mẫu theo Quy định quản lý khuôn mẫu và Quy trình nghiên cứu sản phẩm mới.
 • Kiểm soát Chế độ vận hành máy theo Hướng dẫn xử lý không phù hợp công nghệ.
 • Phản hồi thông tin Skype liên quan đến 6S và phạm vi phụ trách.
 • Tổ chức họp tổ hằng tháng và báo cáo hoạt động tháng cho Đốc công.
 • Thực hiện các công việc khác do Đốc công/ phó GĐSX/ GĐSX giao.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành cơ khí chế tạo

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành nhựa

- Trung thực, cần thận,

- Có khả năng quản lý nhóm

Similar Jobs

 • Location: Binh Duong
 • Required skills: Nhân viên vận hành máy phay tạo hèm, cơ khí, phay
 • Number of positions: 5
 • Posted: 02/12/2023
 • Location: Binh Duong
 • Required skills: TỔ PHÓ SỬA CHỮA MÁY ĐÙN WPC, TỔ PHÓ TỔ SỬA CHỮA MÁY ĐÙN WPC
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/12/2023
 • Location: Binh Duong
 • Required skills: Trưởng ca sản xuất, Production supervisor, Giám sát quy trình sản xuất, Production process supervisor, Production process manager, Process supervisor, Production Shift Supervisor
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/12/2023
 • Location: Binh Duong
 • Required skills: Nhân viên giám sát
 • Number of positions: 1
 • Posted: 09/11/2023
 • Location: Binh Duong
 • Required skills: Nhân viên khuôn máy cơ khí chế tạo cắt gọt kim loại
 • Number of positions: 2
 • Posted: 09/11/2023
Join Our TalentNetwork

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.