Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Xử lý và chuẩn bị mẫu thử, đảm bảo mẫu thử nghiệm phải đạt yêu cầu của phép thử trước khi tiến hành thử nghiệm.
 • Thực hiện các bước của phép thử nghiệm theo đúng hướng dẫn thử nghiệm đã được ban hành.
 • Tuân thủ hướng dẫn sử dụng máy móc, thiết bị đảm bảo bảo vệ, bảo quản máy móc thiết bị không làm vô tình xuống cấp hoặc lệch chuẩn các máy móc, thiết bị trong quá trình sử dụng và sau khi sử dụng.
 • Báo cáo các vấn đề bất thường trong quá trình làm việc cho Quản lý Chất lượng PTN hoặc Quản lý Kỹ Thuật PTN.
 • Ghi chép đầy đủ, chính xác, đúng thời điểm các số liệu quan trắc gốc trong quá trình thực hiện các phép thử theo đúng quy định của từng hướng dẫn thử nghiệm.
 • Theo dõi, ghi chép đầy đủ chính xác, đúng thời điểm các thông số về môi trường làm việc của PTN.
 • Báo cáo kết quả thử nghiệm cho Quản Lý kỹ thuật PTN ngay sau khi hoàn thành phép thử.
 • Làm việc theo ca khi có yêu cầu từ cấp quản lý trực tiếp.
 • Lưu trữ các hồ sơ thử nghiệm theo đúng quy định lưu trữ hồ sơ.
 • Thực hiện các trách nhiệm khác có liên quan đến vị trí công việc được mô tả trong bảng này, hoặc khi có yêu cầu từ cấp quản lý trực tiếp hoặc từ Ban Giám đốc.

Job Requirement

 • Có bằng Trung cấp trở lên chuyên ngành hóa – cơ khí,
 • Tiếng anh – vi tính trình độ A trở lên.
 • Cẩn thận, siêng năng, trung thực.
 • Không yêu cầu kinh nghiệm, cơ hội cho các bạn mới ra trường

Similar Jobs

 • Location: Binh Duong
 • Required skills: Nhân viên QLCL hành chính, kỹ thuật, cơ khí
 • Number of positions: 1
 • Posted: 18/07/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required skills: TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC, Trợ lý giám đốc, Assistant Manager, Assistant Director, kiêm nhân viên hành chính văn phòng, Trợ lý phó tổng giám đốc sản xuất cung ứng, Trợ lý phó giám đốc
 • Number of positions: 1
 • Posted: 12/07/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required skills: NHÂN VIÊN ISO, ISO staff, ISO Excutive, ISO Supervisor, Nhân Viên Chất Lượng ISO, Giám Sát Bộ Phận ISO, Chuyên Viên Kế Hoạch Chất Lượng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 05/06/2024
Join Our TalentNetwork

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.