Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

- Lấy dữ liệu chấm công, chấm công cho nhân sự phân xưởng 1 theo quy định chấm công.

- Lên bảng chấm công, xử lý giải đáp thắc mắc liên quan tới bảng chấm công

- Xếp lịch phân công nhân sự trong ca sản xuất.

- Dò công, báo xuất ăn hằng ngày cho nhân sự phân xưởng

- Lập phiếu đề máy phế phẩm vượt chuẩn.

- Theo dõi phế phẩm phân xưởng 1

- Báo cáo KPI của công nhân

- Báo cáo năng suất lao động của PX1, NMSX, các ca, các tổ

Job Requirement

- Có bẳng Trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán, thống kê

- Tin học văn phòng cơ bản

Join Our TalentNetwork

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.