Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Báo cáo cho Tổ Trưởng QLCL HC theo định kỳ hoặc đột xuất.

- Phối hợp với NMSX phụ kiện thực hiện công việc kiểm tra chất lượng phụ kiện theo đúng quy trình, hướng dẫn và quy định.

- Tiếp nhận yêu cầu cấp phiếu CNCL và BH cho các sản phẩm theo yêu cầu từ P.CSKH theo đúng quy định.

- Nhập kho, trung bình khối lượng ERP về sản phẩm phụ kiện.

- Theo dõi, gửi mẫu thử nghiệm phụ kiện hằng ngày cho PTN.

- Nhập liệu theo dõi thông số kỹ thuật, quá trình kiểm tra và cơ lý của sản phẩm phụ kiện.

- Lập báo cáo kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng tháng hoặc đột xuất khi có yêu cầu của Tổ Trưởng QLCL HC về kết quả kiểm tra chất lượng.

- Soạn thảo, cập nhật ISO phòng, chấm công, đề xuất văn phòng phẩm hàng tháng.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Phòng như truy vết sản phẩm, kiểm tra hàng tồn kho khi có phản ánh từ khách hàng về sản phẩm phụ kiện sản xuất tại công ty, các đề xuất phát sinh từ phòng ban khác.

- Ngoài trách nhiệm được quy định trong tài liệu này trách nhiệm của nhân viênQLCL HC 4 còn được quy định cụ thể trong các quy định, hướng dẫn, kế hoạch chất lượng khác theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001.

Job Requirement

- Đại học trở lên

- Tiếng anh- vi tính trình độ A

- Cẩn thận, siêng năng, trung thực

Similar Jobs

 • Location: Binh Duong
 • Required skills: Nhân viên thử nghiệm
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/05/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required skills: Nhân viên công nghệ
 • Number of positions: 3
 • Posted: 03/05/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required skills: Nhân viên công nghệ
 • Number of positions: 3
 • Posted: 26/04/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required skills: Nhân viên QLCL hành chính
 • Number of positions: 1
 • Posted: 13/04/2024
Join Our TalentNetwork

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.