Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Báo cáo cho TT.QLCL ca theo định kỳ hoặc đột xuất.
 • Phối hợp với NMSX để thực hiện công việc.
 • Kiểm tra đầu lô, kiểm tra giờ cuối của ca trước và kiểm tra theo định kỳ.
 • Kiểm tra khi có phát sinh sản phẩm nong đuổi, in lại, tề lại.
 • Theo dõi quá trình sản xuất và kiểm tra thường xuyên chất lượng sản phẩm: chữ in, ngoại quan, kích thước, trọng lượng và các tính chất cơ lý.
 • Có trách nhiệm phối hợp với nhà máy SX ngăn chặn những sản phẩm không phù hợp ngay khi phát hiện.
 • Ghi nhận các thông số sản phẩm sau mỗi định kỳ
 • Lập báo cáo kiểm tra chất lượng sản phẩm của ca mình phụ trách và lưu vào hồ sơ kiểm tra chất lượng của P.QLCL ngay khi kết thúc ca.
 • Chịu trách nhiệm về đảm bảo 6S tại khu vực làm việc do mình quản lý.
 • Chịu trách nhiệm về công cụ, dụng cụ được giao trong quá trình làm việc.
 • Thực hiện các trách nhiệm khác có liên quan đến vị trí công việc được mô tả trong bảng này, khi có yêu cầu từ cấp quản lý trực tiếp hoặc từ Ban Giám đốc.
 • Ngoài trách nhiệm được quy định trong tài liệu này trách nhiệm của Nhân viên QLCL Ca còn được quy định cụ thể trong các quy trình, hướng dẫn, kế hoạch chất lượng khác theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001.

Job Requirement

 • Có bằng trung học phổ thông trở lên
 • Cẩn thận, siêng năng, trung thực
 • Có đủ sức khỏe để làm việc luân phiên theo ca sản xuất.
Join Our TalentNetwork

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.