Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description


 • Xây dựng các nội quy, quy định trong công ty: an toàn lao động, kỷ luật lao động, nếp sống văn hoá, tác phong, môi trường làm việc trong công ty,...
 • Tham mưu cho trưởng BP trong việc ban hành các nội quy, quy chế trong công ty, thực hiện đúng chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 • Thực hiện việc tuyển dụng và cung ứng lao động cho các phòng ban của công ty theo nguyên tắc “đúng người, đúng việc, đúng lúc và đúng nơi”.
 • Quản lý hồ sơ nhân viên, hồ sơ bảo hiểm, cập nhật khi có thay đổi
 • Lập báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về công tác BHXH và BHYT của toàn CB-CNV trong công ty và chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục thanh toán BHYT về ốm đau, thai sản.
 • Quản lý nghỉ phép hàng năm của toàn bộ CB-CNV trong công ty
 • Chịu trách nhiệm tính lương & thưởng hàng tháng cho CB-CNV trong công ty.
 • Ngoài trách nhiệm được quy định trong tài liệu này trách nhiệm của Nhân viên Nhân sự còn được quy định cụ thể trong các quy trình hướng dẫn kế hoạch chất lượng khác theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001


Job Requirement


 • Có trình độ Cao đẳng trở lên, chuyên ngành về quản lý, luật, kinh tế…
 • Thành thạo Vi tính
 • Có khả năng đọc hiểu Tiếng Anh
 • Giao tiếp tốt, Trung thực
 • Kỹ năng làm việc nhóm tốt
 • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương


Similar Jobs

 • Location: Binh Duong
 • Required skills: Trưởng phòng kế hoạch, Nhân viên kế hoạch sản xuất, Giám sát kế hoạch sản xuất, Production Planning Officer, Nhân viên phòng kế hoạch sản xuất, Production Planner, Production Planning Staff, Production Planning Specialist, Chuyên viên kế hoạch sản xuất
 • Number of positions: 1
 • Posted: 20/05/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required skills: Nhân viên mua hàng, Buyer, Nhân viên thu mua, Nhân viên mua hàng, Buyer, Nhân viên thu mua
 • Number of positions: 1
 • Posted: 10/05/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required skills: Nhân viên nhân sự, Chuyên viên lao động tiền lương, HR cum Payroll Executive, HR cum Payroll officer, HR cum Payroll Assistant, HR Staff, Nhân viên phòng nhân sự, Cán bộ nhân sự, Nhân viên hành chánh nhân sự, Chuyên viên nhân sự, Phụ trách nhân sự, Nhân viên hành chính nhân sự, HR Supervisor, Recruitment Officer, hr recruitment, Human Resource Officer, Nhân viên tuyển dụng, Recruitment Staff, HR cum Admin Staff, HR and Admin Executive, HR Executive
 • Number of positions: 1
 • Posted: 10/05/2024
Join Our TalentNetwork

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.