Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Incentive bonus

Job Description

Giới thiệu sản phẩm ống nhựa và phụ kiện HDPE, uPVC, PPR và thiết bị vệ sinh cho các cửa hàng, đại lý, công trình xây dựng

- Chăm sóc khách hàng hiện có trong tỉnh TT Huế

- Tìm kiếm khách hàng mới, gia tăng doanh số- Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng

- Lấy đơn hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc với khách hàng

- Cập nhật và giới thiệu các chương trình khuyến mãi cho khách hàng nhanh chóng, kịp thời

- Hỗ trợ cho kế toán trong việc thu hồi công nợ và nhắc nhở công nợ của khách hàng.

Job Requirement


-Trung cấp trở lên

Join Our TalentNetwork

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.