Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Quản lý kho nguyên liệu và kho vật tư của nhà máy sản xuất.
 • Phân công lao động, chấm công nhân viên tổ kho Nguyên liệu.
 • Trực tiếp nhập xuất nguyên vật liệu, vật tư cho sản xuất
 • Quản lý chứng từ, hóa đơn.
 • Quản lý, giảm sát vận hành xe nâng.
 • Tổng hợp tình hình xuất nhập tồn nguyên liệu hàng tuần, tháng, quý, năm để bảo cáo cho GĐSX
 • Thực hiện các công việc giảm sát theo quy định Giám sát sản xuất.
 • Tự theo dõi đánh giá kết quả thực hiện công việc của bản thân và nhân viên thuộc quyền theo KPI định kỳ tháng, 6 tháng và năm.
 • Phần hồi các thông tin trên skype liên quan đến 6S và công việc kho nguyên liệu.
 • Báo cáo tháng hoạt động của tổ.
 • Tiếp nhận và triển khai các nhiệm vụ đột xuất theo chi đạo của GDSX.

Job Requirement

 • Nam dưới 35 tuổi
 • Có bằng Trung cấp trở lên các ngành liên quan quản lý kho, kế toán hoặc thống kê.
 • Vi tính văn phòng tương đương loại A trở lên.
Join Our TalentNetwork

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.