Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 1. Hiểu rõ thông tin đơn hàng của phòng Kinh doanh hoặc MPS để nắm rõ yêu cầu khách hàng đối với sản phẩm: Số lượng, chất lượng, thời gian giao hàng và các yêu cầu cụ thể khác.
 2. Hiểu rõ qui trình, năng lực sản xuất của nhà máy.
 3. Hiểu rõ nhu cầu nguyên vật liệu cho từng sản phẩm (BOM).
 4. Chịu trách nhiệm kiểm tra, tính toán nhu cầu vật tư cho từng đơn hàng, kiểm tra cân đối tồn kho trước khi làm yêu cầu mua hàng.
 5. Thúc đẩy tiến độ giao hàng về nhà máy theo kế hoạch sản xuất đã đề ra.
 6. Phối hợp với các Phòng ban/ Bộ phận liên quan kiểm tra vật tư tồn kho ngoài kế hoạch và đề xuất sử dụng thay thế nếu có tính tương đồng về qui cách, màu sắc, chất lương…để giảm tồn kho.
 7. Phối hợp với nhân viên kế hoạch sản xuất để điều chỉnh kế hoạch mua nguyên vật liệu phù hợp với tình hình của sản xuất của nhà máy.
 8. Phối hợp với các bộ phận để xử lý các vấn đề liên quan đến kế hoạch cung ứng nguyên vật liệu cho sản xuất nhằm đảm bảo sản xuất đúng tiến độ đề ra.
 9. Không ngừng cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả công việc góp phần nâng cao năng suất sản xuất của  nhà máy.
 10. Thống kê báo cáo định kỳ hàng ngày, tháng, quý, năm theo yêu cầu của BLĐ và TP.KH.
 11. Ngoài trách nhiệm được quy định trong tài liệu này, trách nhiệm của NV.KHVT còn được quy định cụ thể trong các quy trình, hướng dẫn, kế hoạch chất lượng khác theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015.

Job Requirement

- Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh tế, QTKD

- Chịu được áp lực cao trong công việc

- Trung thực, nhiệt huyết

- Có thể tăng ca

Similar Jobs

 • Location: Binh Duong
 • Required skills: TRƯỞNG CA SẢN XUẤT, Production supervisor, Giám sát quy trình sản xuất, Production process supervisor, Production process manager, Process supervisor, Production Shift Supervisor
 • Number of positions: 1
 • Posted: 05/06/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required skills: Công nhân sản xuất, Worker, Công nhân, công nhân may gia công, Công nhân may công đoạn, Công nhân sản xuất, Worker, Công nhân, công nhân may gia công, Công nhân may công đoạn
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/06/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required skills: Trưởng phòng kế hoạch, Nhân viên kế hoạch sản xuất, Giám sát kế hoạch sản xuất, Production Planning Officer, Nhân viên phòng kế hoạch sản xuất, Production Planner, Production Planning Staff, Production Planning Specialist, Chuyên viên kế hoạch sản xuất
 • Number of positions: 1
 • Posted: 20/05/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required skills: TRƯỞNG CA SẢN XUẤT, Production supervisor, Giám sát quy trình sản xuất, Production process supervisor, Production process manager, Process supervisor, Production Shift Supervisor
 • Number of positions: 3
 • Posted: 13/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh, Dong Nai, Binh Duong
 • Required skills: Giám sát vùng
 • Number of positions: 2
 • Posted: 13/05/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required skills: Nhân viên mua hàng, Buyer, Nhân viên thu mua, Nhân viên mua hàng, Buyer, Nhân viên thu mua
 • Number of positions: 1
 • Posted: 10/05/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required skills: TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC, Trợ lý giám đốc, Assistant Manager, Assistant Director, Trợ lý phó tổng giám đốc sản xuất cung ứng, Trợ lý phó giám đốc, TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC, Trợ lý giám đốc, Assistant Manager, Assistant Director, Trợ lý phó giám đốc
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/05/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required skills: TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC, Trợ lý giám đốc, Assistant Manager, Assistant Director, Trợ lý phó tổng giám đốc sản xuất cung ứng, Trợ lý phó giám đốc, TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC, Trợ lý giám đốc, Assistant Manager, Assistant Director, Trợ lý phó giám đốc
 • Number of positions: 1
 • Posted: 13/03/2024
Join Our TalentNetwork

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.