Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Trình BĐH phê duyệt các tài liệu ISO của các phòng ban và các tài liệu liên quan đến chương trình cải tiến liên tục.
 • Phân phối tài liệu, các giấy tờ hồ sơ liên quan ISO, cải tiến liên tục đến các phòng ban liên quan.
 • Thống kê theo dõi hoạt động khắc phục phòng ngừa
 • Tổng hợp dữ liệu họp xem xét lãnh đạo
 • Theo dõi báo cáo về việc thực hiện mục tiêu chất lượng của công ty
 • Tổng hợp báo cáo các phòng ban hàng hàng năm
 • Chịu trách nhiệm hỗ trợ chương trình 6S, Lean TPM.
 • Làm báo cáo hoạt động của Ban ISO, báo cáo 6S, báo cáo Lean TPM hàng tháng.
 • Cập nhật sự sửa đổi – bổ sung các tài liệu thuộc hệ thống ISO trên server
 • Cập nhật sự thay đổi của các danh mục tài liệu (nội bộ và bên ngoài) để phân phối lại cho các phòng, bộ phận theo quy trình kiểm soát tài liệu
 • Thống kê theo dõi hoạt động kaizen của toàn bộ công ty.
 • Chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ, các báo cáo hệ thống trình Đại diện lãnh đạo tại Văn phòng xem xét để  tổ chức đánh giá chứng nhận tiến hành đánh giá theo dõi hàng năm.
 • Theo dõi việc thực hiện công việc liên quan ISO, 6S, Lean TPM từ các phòng ban
 • Lập biên bản trong các cuộc họp ISO
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng ban.

Job Requirement

 • Có bằng Đại học chuyên ngành Kỹ Thuật, Hóa
 • Vi tính văn phòng tương đương loại B trở lên
 • Tiếng Anh trình độ A trở lên
 • Có giấy chứng nhận đã tham giao khóa đào tạo ISO
 • Giao tiếp tốt

Similar Jobs

 • Location: Binh Duong
 • Required skills: NHÂN VIÊN GIÁM SÁT
 • Number of positions: 1
 • Posted: 05/06/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required skills: TRƯỞNG CA SẢN XUẤT, Production supervisor, Giám sát quy trình sản xuất, Production process supervisor, Production process manager, Process supervisor, Production Shift Supervisor
 • Number of positions: 1
 • Posted: 05/06/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required skills: TRƯỞNG CA SẢN XUẤT, Production supervisor, Giám sát quy trình sản xuất, Production process supervisor, Production process manager, Process supervisor, Production Shift Supervisor
 • Number of positions: 3
 • Posted: 13/05/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required skills: Nhân viên mua hàng, Buyer, Nhân viên thu mua, Nhân viên mua hàng, Buyer, Nhân viên thu mua
 • Number of positions: 1
 • Posted: 10/05/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required skills: Nhân viên nhân sự, Chuyên viên lao động tiền lương, HR cum Payroll Executive, HR cum Payroll officer, HR cum Payroll Assistant, HR Staff, Nhân viên phòng nhân sự, Cán bộ nhân sự, Nhân viên hành chánh nhân sự, Chuyên viên nhân sự, Phụ trách nhân sự, Nhân viên hành chính nhân sự, HR Supervisor, Recruitment Officer, hr recruitment, Human Resource Officer, Nhân viên tuyển dụng, Recruitment Staff, HR cum Admin Staff, HR and Admin Executive, HR Executive
 • Number of positions: 1
 • Posted: 10/05/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required skills: Nhân viên công nghệ
 • Number of positions: 3
 • Posted: 03/05/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required skills: TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC, Trợ lý giám đốc, Assistant Manager, Assistant Director, Trợ lý phó tổng giám đốc sản xuất cung ứng, Trợ lý phó giám đốc, TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC, Trợ lý giám đốc, Assistant Manager, Assistant Director, Trợ lý phó giám đốc
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/05/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required skills: TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC, Trợ lý giám đốc, Assistant Manager, Assistant Director, Trợ lý phó tổng giám đốc sản xuất cung ứng, Trợ lý phó giám đốc, TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC, Trợ lý giám đốc, Assistant Manager, Assistant Director, Trợ lý phó giám đốc
 • Number of positions: 1
 • Posted: 13/03/2024
Join Our TalentNetwork

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.