Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

- Triển khai thử nghiệm mới như: nguyên liệu, quy cách, phụ gia,...theo sự phân công của Tổ trưởng hoặc Trưởng phòng kỹ thuật.

- Xử lý các sự cố về năng suất, chất lượng sản phẩm liên quan đến công nghệ, chế độ vận hành máy và máy mốc thiết bị.

- Phụ trách đào tạo HDVH công nhân mới.

- Xây dựng và cập nhật hướng dẫn vận hành.

- Tiếp nhận công nghệ mới và đào tạo chuyển giao công nghệ.

- Giám sát thông số vận hành và công nghệ sản xuất.

- Báo cáo công tác cho Tổ trưởng Công nghệ

- Hỗ trợ khắc phục sự cố máy móc thiết bị liên quan đến vận hành.

- Ngoài trách nhiệm được quy định trong tài liệu này có trách nhiệm của nhân viên Công nghệ còn được quy định cụ thể trong quy trình, hướng dẫn, kế hoạch chất lượng khác theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001.

Job Requirement

- Cao đẳng trở lên chuyên ngành Hóa học

- Thành thạo vi tính, sức khỏe tốt

- Trung thực, cần cù, siêng năng

- Có thể tăng ca

- Không yêu cầu kinh nghiệm

Similar Jobs

 • Location: Binh Duong
 • Required skills: TRƯỞNG CA SẢN XUẤT, Production supervisor, Giám sát quy trình sản xuất, Production process supervisor, Production process manager, Process supervisor, Production Shift Supervisor
 • Number of positions: 3
 • Posted: 13/05/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required skills: Nhân viên thử nghiệm
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/05/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required skills: Nhân viên QLCL hành chính, Nhân viên QLCL hành chính
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/05/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required skills: Nhân viên công nghệ
 • Number of positions: 3
 • Posted: 26/04/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required skills: NHÂN VIÊN GIÁM SÁT
 • Number of positions: 1
 • Posted: 24/04/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required skills: Nhân viên QLCL hành chính
 • Number of positions: 1
 • Posted: 13/04/2024
Join Our TalentNetwork

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.