Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

- Thực hiện công việc do cấp trên giao phó.


- Kết hợp thực hiện và hoàn chỉnh hồ sơ bảo trì theo kế hoạch MMTB.


- Thực hiện sửa chữa máy móc thiết bị kịp thời phục vụ cho sản xuất.


- Làm theo ca phục vụ sản xuất.


- Thực hiện sửa chữa, lắp đặt theo yêu cầu liên quan tới chuyên môn.


- Quản lý thời gian dừng máy do lỗi kỹ thuật.


- Xử lý các thẻ treo khiếm khuyết.


- Ngoài trách nhiệm được quy định trong tài liệu này trách nhiệm của nhân viên Bảo trì còn được quy định cụ thể trong các quy trình, hướng dẫn, kế hoạch chất lượng khác theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001.

Job Requirement

- Trình độ: Trung cấp trở lên


- Chuyên ngành: Điện - điện tử, Tự động hóa, điện công nghiệp


- Không yêu cầu kinh nghiệm

Join Our TalentNetwork

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.