Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Kiểm tra và hạch toán Báo có ngân hàng, theo dõi công nợ khách hàng
 • Báo công nợ cho khách hàng để khách hàng thanh toán đúng hạn để được thưởng thanh toán.
 • Lập báo cáo kinh doanh hàng tháng
 • Kiểm tra bảng tính thưởng kinh doanh, gửi số liệu cho thư ký kinh doanh
 • Kiểm tra và chốt số với thư ký kinh doanh về thưởng kinh doanh
 • Kiểm tra tính thưởng thanh toán cho khách hàng. Lập biên bản đối trừ với các hàng.
 • Kế hợp với bộ phận kinh doanh đôn đốc khách hàng thanh toán công nợ, theo dõi tiến độ khách hàng hẹn thanh toán.
 • In, trình ký, đóng dấu và gửi thử XNCN + biên bản đối trừ cho khánh hàng.
 • Kiểm tra và đối lưu trữ chứng từ kế toán
 • Hoàn thiện lưu trữ hồ sơ khách hàng

Job Requirement

 • Cao đẳng trở lên chuyên ngành tài chính kế toán
 • Kinh nghiệm 1 năm trở lên
 • Trung thực, chính xác, cẩn thận
 • Sử dụng thành thạo vị tính văn phòng, phần mềm kế toán.
 • Thời gian làm việc dưới 6 tháng
Join Our TalentNetwork

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.