Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

- Quản lý hồ sơ bản vẽ Khuôn mẫu.
- Gia công, sửa chửa toàn bộ khuôn mẫu, dụng cụ thiết bị cho nhu cầu sản xuất và mở rộng chủng loại sản phẩm.
- Mua sắm, gia công dự phòng những phụ tùng cần thay thế, dụng cụ sản xuất theo kế hoạch và nhu cầu phát sinh, đảm bảo sản xuất ổn định không ách tắc.
- Hỗ trợ Bộ phận Bảo trì và Tổ công nghệ giải quyết các vấn đề chuyên môn thuộc Phòng Kỹ thuật.
- Giải quyết các công tác đột xuất do Trưởng phòng Kỹ thuật giao.
- Thiết lập các mục tiêu và kế hoạch thực hiện của mảng công việc do mình phụ trách.
- Ngoài trách nhiệm được quy định trong tài liệu này trách nhiệm của Chuyên viên Khuôn mẫu còn được quy định cụ thể trong các quy trình, hướng dẫn, kế hoạch chất lượng khác theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001.

Job Requirement

- Có trình độ cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm kỹ thuật CAD (Autocad, …), Solidworks,...
- Thành thạo vi tính, đọc hiểu tiếng Anh
- Am hiểu về khuôn mẫu ngành nhựa, thiết kế khuôn mẫu

Similar Jobs

 • Location: Binh Duong
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 03/11/2022
 • Location: Binh Duong
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 31/10/2022
Join Our TalentNetwork

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.